Disclaimer, cookies en privacy

De menselijke fysiologie is rechtstreeks verbonden met emoties en gedrag. Belemmerende patronen worden doorbroken en nieuwe patronen worden aangeleerd door het lichaam aan te raken, specifieke oogbewegingen te volgen en de hersenen opnieuw te trainen. LaLoba.nl stimuleert de natuurlijke taal van het lichaam. Een betere houding, meer symmetrie, een grotere flexibiliteit van het lichaam en een soepelere manier van bewegen heeft een positieve impact op onze motoriek, ons zelfvertrouwen, onze sportprestaties en onze vitaliteit.

Deze website geeft echter geen informatie die is bedoeld als medisch advies. Door jou voorgenomen aanpassingen van een gevolgde therapie of behandeling kun je met de betreffende behandelaar of (huis)arts overleggen. Tijdens een bezoek wordt er altijd (wellicht ten overvloede) op gewezen dat eventuele aanpassingen aan medicatiegebruik met de behandelend arts besproken moeten worden. Ben je voor een gemaakte afspraak verhinderd, geef dat dan ten minste 24 uur van tevoren door. Anders ben ik genoodzaakt de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

Er rust intellectueel eigendomsrecht op de gegevens en informatie op deze website. De website en alle onderdelen daarvan (behalve bepaalde hyperlinks), zijn eigendom van LaLoba.nl. Niemand heeft toestemming om de site of gedeelten daarvan te kopiëren of op te slaan en op welke manier dan ook openbaar te maken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van LaLoba.nl

De website is met zorg samengesteld. Toch kan er informatie op staan die onvolledig of onjuist is. De inhoud wordt regelmatig aangevuld of veranderd. LaLoba.nl behoudt zich het recht voor om dit onderhoud op elk door ons gewenst moment en zonder kennisgeving door te voeren.

Hoewel alles in het werk wordt gesteld om misbruik te voorkomen, acht LaLoba.nl zich niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet of anderszins verzonden worden.

LaLoba.nl aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Lees de privacyverklaring van die websites als je wilt weten hoe die sites omgaan met jouw gedrag online.

LaLoba.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Op LaLoba.nl worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden, zoals de meest bezochte pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren.  LaLoba.nl maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak te vergroten en bijvoorbeeld omdat er soms een youtube video wordt opgenomen. Social icons, zoals delen via Twitter, maken ook vaak gebruik van cookies. Een ‘cookie’ is een tekstbestand dat een website naar de computer stuurt. Cookies verzamelen geen rechtstreeks identificerende informatie zoals naam of e-mailadres. Je kunt gerust de browser alle cookies laten weigeren of laten waarschuwen wanneer er een cookie wordt verzonden. Het kan echter gebeuren dat sommige opties of diensten van de website niet goed functioneren zonder cookies.

Reacties zijn gesloten.